Update van het bestuur

Beste leden,
Hieronder volgt een korte update vanuit het bestuur.
Het duurt nog een paar weken voordat de overheid meer informatie geeft over de verdere maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus en de invulling van de zogenoemde ‘1,5 meter samenleving’. In deze onzekere tijd is het zaak om toch ook vooruit te blijven kijken en elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Zo ook op sportief gebied.

Als bestuur zitten wij uiteraard niet stil en richten wij ons vooralsnog op het nieuwe seizoen waarin we de nodige ambities gesteld hebben op sportief en recreatief gebied. Er ligt genoeg in het verschiet om naar uit te kijken. Intussen zijn ook wij als club in afwachting van verdere informatie van de overheid.

Het bestuur is momenteel bezig steun aan te vragen bij overheid en gemeente echter zijn de eventueel te ontvangen bedragen niet kostendekkend. De zaalhuur, de salarissen voor de trainers,huur voor ons clubhuis zijn kosten die gewoon doorlopen.

Echter is het bestuur wel van mening dat KDO-Sport haar leden financieel tegemoet moet komen voor de uren dat zij niet kunnen sporten. Het bestuur zal dan ook zo spoedig mogelijk wanneer de omstandigheid daar mogelijkheid voor biedt een `Algemene Ledenvergadering` uitschrijven om een voorstel voor te leggen hoe wij onze leden gaan compenseren.

Zonder goedkeuring vanuit een stemming gedaan tijdens een ALV mag KDO – Sport namelijk niet overgaan tot compensatie gezien het feit dat dit grote gevolgen zou kunnen hebben voor het voorbestaan van onze vereniging. Dit is dan ook de reden waarom KDO het gehele bedrag aan contributie over het 2e kwartaal bij onze leden int.

Uiteraard zal dit bedrag beschikbaar blijven op onze rekening zodat wij mogelijk in een later stadium, na stemming in de ALV, dit met onze leden kunnen verrekenen. Wij hopen op jullie begrip voor bovenstaande motivatie tijdens deze uitdagende periode.
Eind april volgt een update vanuit de overheid en aansluitend de KNGU omtrent de maatregelen tegen het coronavirus en zo ook vanuit ons aan jullie. Mocht je onverhoopt toch nog vragen hebben neem dan contact op met één van de bestuursleden. Hou daarbij wel rekening met het feit dat de bestuursleden het op dit moment erg druk hebben om alle vragen te beantwoorden en ervoor te zorgen dat KDO-Sport ook na deze crisis weer verder kan met het aanbieden van sport aan een heleboel mensen uit Hellevoetsluis en omstreken.

Samen maken we er na deze moeilijke periode weer een succes van! Wordt vervolgd.. Hopelijk tot snel en bovenal…blijf gezond!
Het bestuur van KDO-Sport

Update coronavirus en KDO

Aan de leden van KDO sport,

Afgelopen zondag maakte de overheid bekend dat in ieder geval t/m 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten kunnen  plaatsvinden.

KDO-sport Hellevoetsluis volgt de ontwikkelingen nauwlettend en houdt zich aan de afgekondigde maatregelen van het kabinet en RIVM, hierdoor hebben wij onze deuren moeten sluiten en de trainingen stil moeten leggen.

Helaas heeft deze sluiting financieel een aantal consequenties voor onze vereniging.

Zaalhuren, administratiekosten, huurkosten voor de foyer, salarissen van trainers en bondscontributie zijn kosten die op dit moment betaald moeten worden uit de kas van de vereniging.

Afgelopen jaren heeft KDO Sport mede vanwege crisis een gematigde financiële koers gevaren met gematigde verhogingen van contributie voor de sporters vanuit de gedachte dat wij ook de mensen die minder te besteden hebben een betaalbare sport willen blijven aanbieden.

Om continuïteit van de vereniging te borgen is het belangrijk dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. Om alle doorlopende kosten te kunnen voldoen is het daarom essentieel dat onze inkomsten doorgaan.

Daarom  zal KDO Sport door moeten gaan met het innen van contributie, uiteraard hopende de trainingen spoedig weer op te kunnen pakken.

Wij vertrouwen op de maatregelen van overheid en specialisten zodat ook KDO-Sport haar trainingen weer kan vervolgen. Mocht deze situatie veel langer aanhouden dan verwacht zullen wij ons beraden over de gevolgen voor onze vereniging.

Verder heeft de KNGU aangekondigd alle wedstrijden tot juli te annuleren.

Voor de sporters van KDO-Sport betekent dit dat alle wedstrijden waarvoor ingeschreven is komen te vervallen.

De KNGU geeft aan dat voor alle wedstrijden na 8 Maart geldt dat er geen wedstrijdgeld zal worden afgeschreven.

Deze wedstrijdgelden zullen dus niet worden verrekend door KDO Sport aan de sporters.

Het bestuur en het technische kader doen alles wat mogelijk is om KDO-Sport Hellevoetsluis draaiende te houden en ervoor te zorgen dat de vereniging deze crisis te boven komt.

Daarbij vragen wij u om uw hulp en uw begrip voor de ontstane situatie en de maatregelen die wij als bestuur moeten nemen.

We hopen snel weer te kunnen starten met de trainingen. 

Tot dan, zorg voor elkaar in deze moeilijke tijd en blijf gezond.

Sportieve groeten,

Namens het bestuur van KDO-Sport Hellevoetsluis,

Willem Nanuru

Voorzitter

Mededeling Coronavirus

Mededeling opschorten van trainingen per 13-03-2020 mede op advies KNGU en RIVM 

Donderdag 12 Maart 17.00 uur.

 Betreft: Corona protocol bij KDO-Sport

Het aantal besmettingen met het Coronavirus in Nederland breidt

zich  momenteel erg snel uit.

Voor ons een reden om alerter te worden. Naast de eerder gepubliceerde richtlijnen en instructies van het RIVM is een volgende stap het beperken van het aantal contactmomenten tussen leden en diverse evenementen. Het advies van

de KNGU is om alle groepslessen vanaf heden te annuleren tot minimaal 31 Maart.

https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus

Hiertoe heeft het bestuur KDO-Sport  tot de volgende maatregelen besloten:

  • Alle lessen worden per 13 Maart tot nader order opgeschort.
  • De Algemene ledenvergadering welke gepland stond op vrijdag 13 Maart wordt tot nader order uitgesteld.

Bestuur KDO Sport Hellevoetsluis

Download dit bestand:

Succesvolle turnstage in Lille

In de voorjaarsvakantie genoten de landelijke wedstrijdturnsters van KDO-Sport Hellevoetsluis met hun trainers en ouders van een internationale trainingsstage. Maandag 24 februari vertrokken ze met auto’s en een bus van Auto Koese naar het verblijf op de grens van België en trainden ze 4 dagen op rij in de turnhal in Lille, Frankrijk. Tijdens de trainingen werd er ontzettend hard getraind en hebben de turnsters veel geleerd. De stage geeft een mooie boost aan het wedstrijdseizoen. De komende periode komen deze turnsters in actie tijdens de kwartfinale en halve finale van Nederland en strijden ze voor een plekje op het NK.

Met trots kijken we terug op een geslaagde trainingsstage, mogelijk gemaakt door onze sponsoren. Van Being Style, Auto Koese, Kinderfysiotherapie van der Meer en Machinefabriek J. Poot B.V. ontvingen we gave truien. BCC Hellevoetsluis voorzag ons van apparatuur en diverse boodschappen werden gesponsord door Bakkerij Koese, Cakebakkerij van der Spoel, Coöp van Luijk Dirksland en Albert Heijn Struytse Hoeck Hellevoetsluis. We zijn alle sponsors enorm dankbaar!

Update van het bestuur

Beste leden van KDO-Sport,

In ons hele land zijn we met elkaar bezig om te zorgen dat we gezond uit de Corona crisis komen. Het is mooi om te zien dat we daar stapsgewijs in geleid worden en dat dat voor nu ook goed lijkt te gaan.

Inmiddels is er ook meer ruimte voor onder andere sport. En dat vinden wij als KDO-sport natuurlijk heel fijn. We zetten dus ook alles op alles om, volgens de richtlijnen van het RIVM, onze activiteiten weer op te pakken. Het begon met het indienen van een plan bij de gemeente. Deze is goedgekeurd, we hebben als KDO-sport groen licht!

Onze sporten moeten ineens van binnen locatie naar buiten. We hebben ervoor gekozen om dit stapsgewijs uit te voeren.

Trainers krijgen te maken met zoveel vraagstukken: Kan ik nog verantwoord lesgeven als ik niet mag vangen? Welk materiaal heb ik tot mijn beschikking? Welke locatie en hoeveel kinderen kunnen daar verantwoord trainen? Hoe ga ik om met mijn eigen gezondheid?

Dit vraagt maatwerk en persoonlijke benadering. En wij kunnen jullie melden, we zijn al een heel eind! We hebben gepionierd (kijk maar eens naar de online-trainingen!), contacten gelegd met buitenlocaties en samen kunnen werken met andere verenigingen.

Omdat maatwerk twee kanten opgaat is het belangrijk dat de groepen worden opgestart in nauw overleg tussen trainers en leden. We hebben bij het uitvoeren van de lessen bijvoorbeeld ook coronabegeleiders nodig en we zijn afhankelijk van het weer. Snel schakelen kan en daarbij is goed contact is tussen de trainer en de lesgroep van belang.

We verwachten dat volgende week iedereen is geïnformeerd over de eigen lessen en eventueel is gestart.

Verder vinden wij het belangrijk om jullie te informeren over enkele andere zaken.

We zijn als bestuur momenteel niet compleet. In een pittige tijd zoals deze is het zaak om geen overhaaste beslissingen te nemen. Zoals jullie gezien hebben zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet. Tot die tijd krijgen we hulp uit verschillende hoeken, denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van de “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren” en het onderzoeken van de NOW-regeling.

Het inzetten van de trainers/assistenten doen we op een voorzichtige wijze. Wellicht zien jullie de ene trainer meer dan de andere. Wat de reden is? Deze situatie is nieuw voor ons en we willen er stabiel en toekomstgericht uitkomen. We kunnen ook nog niets concreet melden over de financiële situatie of de toekomst.

Uiteraard is een Algemene Ledenvergadering noodzakelijk en van belang. We willen dit organiseren maar zijn ook hiermee afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Denk maar eens aan een gezelschap van 30 mensen bij elkaar, op 1,5 meter afstand. Dit is nog niet haalbaar.
Zodra hier een passende oplossing voor is gekomen, gaan we dit natuurlijk organiseren.

Voor nu nog even dit, we zijn ongelooflijk trots op KDO - sport! Maar het gaat verder dan dat, we zijn trots op Hellevoetsluis en de bereidheid van de mensen. We worden enorm geholpen en gesteund, dat is een mooi en waardevol iets.

Laten we samen uitkijken naar de start van het nieuwe seizoen (wat de datum ook zal zijn) en koesteren wat we deze periode met elkaar neerzetten.

Hartelijke groeten,
Bestuur KDO-Sport