Lid worden van KDO-Sport

Klik hier voor het sportaanbod en zoek het gewenste lesuur (U kunt ook hier klikken om het lesuur op te zoeken). U kunt naar het gewenste lesuur in de betreffende locatie gaan en een gratis proefles meedoen.

Is het sporten u bevallen en wilt u lid worden, vul dan het inschrijfformulier in dat u van de trainer of trainster krijgt en lever dat de volgende les weer in. U kunt ook het Inschrijfformulier downloaden.

Inschrijfformulier 2019

De contributie inning gaat per automatische incasso en wordt per kwartaal geïnd. De contributie wordt berekend over 3 volle kwartalen en in de zomervakantie periode een half kwartaal. U bent eenmalig inschrijfgeld verschuldigd, dat bedraagt € 15,00. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de eerste contributie inning geïncasseerd.

Opzeggen als lid van KDO-Sport

Wanneer u het lidmaatschap van KDO-Sport wenst te beëindigen, dan kunt u dat doen door een mail te sturen naar de ledenadministratie (of gebruik emailadres: ledenadministratie@kdosport.nl).

Afmeldingen in 2019 worden als volgt verwerkt:

Afmeldingen die ontvangen worden vóór 1 maart 2019 beëindigt het lidmaatschap per 1 april 2019.
Afmeldingen die ontvangen worden vóór 1 juni 2019 beëindigt het lidmaatschap per 1 juli 2019.
Afmeldingen die ontvangen worden vóór 1 september 2019 beëindigt het lidmaatschap per 1 oktober 2019.
Afmeldingen die ontvangen worden vóór 1 december 2019 beëindigt het lidmaatschap per 1 januari 2020.

Update van het bestuur

Geachte Leden en ouders van de jeugdleden,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van KDO-Sport.
Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 3 Juli 2020 in de grote hal van sporthal de Fazant op de Fazantenlaan 4 te Hellevoetsluis.

Let op aanmelden is i.v.m. coronamaatregelen verplicht via aanmeldenalv@kdosport.nl.

Het aantal aanwezigen is helaas beperkt tot 100 mensen en gaat op  
volgorde van aanmelding.

Om te kunnen vaststellen dat u daadwerkelijk lid bent van KDO Sport is het noodzakelijk dat u zich bij het betreden van de hal kunt identificeren.
Op locatie zijn vrijwilligers aanwezig om u te begeleiden naar de hal.
Aanvang 20.00 uur
AGENDA
1. Opening van de vergadering door de secretaris
2. Bespreking van de notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 22 Maart 2019
3. Ingekomen stukken betrekking hebbende op deze vergadering.
4. Mededelingen.
5. Behandeling van de diverse verslagen over 2019:
-Algemeen jaarverslag
- Financieel jaarverslag
- Verslag kascontrole commissie
- Technisch jaarverslag Recreatiesport commissie
- Technisch jaarverslag Wedstrijdsport commissie
6. Benoeming leden kascontrole commissie.
7. Behandeling van de begroting en vaststelling van compensatie.
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag.
10. Sluiting van de vergadering.

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken zijn opvraagbaar bij secretaris@kdosport.nl vanaf maandag 22 Juni 2020

Graag tot ziens op vrijdagavond 3 Juli!
Namens het bestuur,
Eric van Es
Secretaris KDO Sport