Laatste berichten:

ALV 2021

Geachte Leden en ouders van de jeugdledenHierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van KDO-Sport. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 15 oktober 2021 in ons clubhuis de KDO-Foyer, Lees meer…

Sport mee bij KDO-Sport Hellevoetsluis!

In de maand september laten NOC*NSF, sportbonden, gemeenten en sportclubs heel Nederland zien dat iedereen kan genieten van sport en beweging. Want sport verbindt en levert mooie vriendschappen op! Landelijk wordt de nationale sportweek georganiseerd Lees meer…