Veilig sporten

Gedragsregels

Binnen KDO Sport Hellevoetsluis willen we dat iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier op zijn/haar niveau kan sporten. Om te zorgen dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en om ongewenst gedrag te voorkomen, hebben we gedragsregels opgesteld. Onder ongewenst gedrag verstaan we agressie en geweld, discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie.

KDO Sport Hellevoetsluis is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en wij hanteren, net als alle andere aangesloten turn- en gymnastiekverenigingen, de gedragsregels van het NOC*NSF. Dit omdat we het belangrijk vinden dat sporters veilig kunnen sporten. Hieronder zetten we deze gedragsregels op een rijtje:

Voor iedereen die betrokken is bij onze vereniging gelden deze gedragsregels. Op deze manier wordt duidelijk wat we van elkaar kunnen verwachten en waar we elkaar op aan kunnen spreken.

Ga het gesprek aan met iemand

We vinden het binnen KDO Sport Hellevoetsluis belangrijk dat we met elkaar het gesprek kunnen aangaan over wat er niet goed gaat of wat niet fijn verloopt binnen de vereniging. Dit kan gaan over organisatorische of sportzaken, maar zeker ook over ongewenst gedrag.

De gedragsregels vormen hierbij de aanzet om tot een gesprek te komen. Mocht je vragen, twijfels, gevoelens van ongenoegen of een klacht hebben, blijf daar niet alleen mee rondlopen. Kijk wie je vertrouwt en benader een ouder, ander lid, trainer of bestuurslid en vertel waar je mee zit (ook als het gaat over iemand anders of een situatie die jij gezien hebt). Want alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met plezier kan sporten binnen onze vereniging!

Vertrouwenspersoon Voorne aan Zee

Mocht er binnen de vereniging niemand zijn waar je terecht kunt of heb je het gevoel dat je niet gehoord wordt, dan kun je ook contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Anita Kruiper. Zij is aangesteld als vertrouwenspersoon voor alle sportverenigingen binnen Voorne aan Zee. Haar gegevens zijn:

Anita Kruiper / 06-29394757 / anitakruiper@upcmail.nl.

Vertrouwenspersoon KNGU

Naast de vertrouwenspersoon vanuit Voorne aan Zee, is het ook mogelijk contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van de KNGU via https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/grensoverschrijdend-gedragmisbruik-melden 

Aannamebeleid

    • Al onze vrijwilligers, trainers, assistenten en stagiaires die werken met kinderen, dienen een VOG te kunnen overleggen. Assistenten worden veelal binnen de vereniging opgeleid, waar bekeken wordt of zij geschikt zijn voor de opleiding en het werken met kinderen. Na gebleken geschiktheid wordt een VOG aangevraagd. Stagiaires dienen een CV te overleggen waarvan de referenties nagegaan kunnen worden. Hierna volgt een sollicitatie-/ kennismakingsgesprek. Voordat de stagiaire of assistent aan de slag gaat binnen de vereniging dient een goedgekeurde VOG te zijn overlegd.

    • Al onze trainers/begeleiders zijn in het bezit van een geldige licentie. Zodra zij deze licentie aanvragen, dienen zij de gedragsregels van de KNGU en de beroepscode van NLcoach te lezen. Daarna moeten zij verklaren zich te houden aan deze gedragsregels en de beroepscode.