Hartelijk welkom vanavond bij onze nieuwjaarsbijeenkomst…

Namens KDO-Sport wens ik u allen een gelukkig , voorspoedig, gezond en vooral een sportief 2012 toe.

Terugblik 2011

2011  was het eerste volle jaar in turnhal de Fazant.

Een jaar van gewenning, de  samenwerking tussen trainers/sters in een nieuwe situatie moest groeien.

We kunnen nu vaststellen dat het gebruik goed loopt

Ook de onderverhuur aan derden (verenigingen) loopt zeer goed.

Er is een langzame toename van het ledenaantal.

Er was ook aandacht voor de lesuren buiten de turnhal  met name de kleuterlessen worden gepromoot door Belinda en Sheila  door demolessen op de scholen  te geven. Deze lessen worden ook in 2012 voortgezet.

Het was weer als vanouds een jaar met veel activiteiten en prachtige turnprestaties, ook op recreatief gebied hadden wij het nodige te bieden

En we organiseerden ook dit jaar uiteindelijk toch weer de avond vier daagse !!!

Financien – Na  2  jaar met forse tekorten zullen we 2011 waarschijnlijk afsluiten met ‘net geen zwarte cijfers’  er was een tekort begroot van  € 5000,- de meevaller komt hoofdzakelijk doordat de onderverhuur van de turnhal beter loopt dan was voorzien.

Samenvattend kunnen we zeggen dat 2011 een prima sportjaar was!

Voor 2012 is er een kleine contributie verhoging van 1,5 tot 2 %, dit is nodig door stijging van de huren van de accommodaties en salarissen.

Ondanks alle positieve zaken liepen wij  in 2011 toch wel tegen enkele problemen aan

Met name het vinden van voldoende vrijwilligers die zowel in het bestuur als in de technische commissies taken op zich willen nemen.

Er zijn wel goede stappen gezet, want we hebben weer een ledenadministratie, Jaap Muizer en zijn partner Danëlle van Vliet doen deze taak samen   >  ook is ons technisch kader uitgebreid met twee jonge trainsters. Kersvers opgeleid Astrid Kaljouw en Denise Looij geven inmiddels beiden les en we hopen dat zij, na hun schoolopleiding in de toekomst meer uren voor KDO-Sport kunnen werken.

Het bestuur meent dat het goed is om na te denken hoe KDO-Sport ook in de toekomst perspectieven heeft.

Hoe de toekomst er uit gaat zien  weten we natuurlijk niet maar we kunnen de toekomst van KDO-Sport wel een beetje sturen.

Dat willen we gaan doen door het maken van een beleidsplan voor de korte en voor de lange termijn.

We moeten ons afvragen:

Wat willen wij voor vereniging zijn.

Hoe willen we dat de buitenwacht ons ziet.

Wie zijn onze klanten en wat stellen zij op prijs.

We gaan bekijken of onze huidige organisatiestructuur wel voldoet en gaan die zo nodig aanpassen.

We gaan kritisch kijken naar onze huidige activiteiten.

Moeten we nieuwe activiteiten ontwikkelen.

Willen we groeien, zo ja  tot hoeveel leden.

Met welke activiteiten.

Hoe ziet onze financiële toekomst er uit  en wat moeten we doen om die te verbeteren, door  o.a. een sponsorbeleid op te zetten.

Hoe zorgen wij er voor dat we een veilige sportomgeving creëren voor zowel de jonge als de oudere sporters.

De selecties zijn ons reclame bord  > waar willen we met de selectie naar toe en hoe gaan we dat bewerkstelligen.

      Het opstellen van een toekomst gericht beleid zal voor 2012
      een speerpunt zijn.

Wij gaan dit toekomst gericht beleid met elkaar ontwikkelen.

Alle kaderleden hebben inmiddels een beleidsscan ontvangen met de vraag om de daarop gestelde vragen te beantwoorden en waardering toe te kennen aan bestaande zaken.  Ook hopen we dat er veel kritische en opbouwende opmerkingen/adviezen binnenkomen waar we wat mee kunnen.

Als half januari de reacties binnen zijn zullen we deze samenvatten.

Er zal dan een werkgroep worden samengesteld waarin veel geledingen vertegenwoordigd zullen zijn.

Uiteindelijk zal er een plan (beleidsplan) voor de nabije en verdere toekomst van KDO-Sport ontstaan.

Het concept beleidsplan zal aan de algemene leden vergadering op 30 maart worden voorgelegd.

2012  wordt dus een uitdaging…

Ik wens iedereen dan ook veel gezondheid en voldoende vrije tijd om ook in 2012  KDO-Sport weer te laten uitstralen dat we een fijne club zijn waar iedereen graag wil bijhoren

Piet Poot, voorzitter

Categorieën: Turnen

Webbeheer

Webbeheer

Hallo allemaal! Hopelijk vinden jullie de website mooi! Als je suggesties hebt kun je die sturen naar: ik@mitchdevos.nl!

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *