Geachte Leden en ouders van de jeugdleden,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van KDO-Sport.

Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 3 Juli 2020 in de grote hal van sporthal de Fazant op de Fazantenlaan 4 te Hellevoetsluis.

Let op aanmelden is i.v.m. coronamaatregelen verplicht via aanmeldenalv@kdosport.nl.

Het aantal aanwezigen is helaas beperkt tot 100 mensen en gaat op  
volgorde van aanmelding.

Om te kunnen vaststellen dat u daadwerkelijk lid bent van KDO Sport is het noodzakelijk dat u zich bij het betreden van de hal kunt identificeren.
Op locatie zijn vrijwilligers aanwezig om u te begeleiden naar de hal.
Aanvang 20.00 uur
AGENDA
1. Opening van de vergadering door de secretaris
2. Bespreking van de notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 22 Maart 2019
3. Ingekomen stukken betrekking hebbende op deze vergadering.
4. Mededelingen.
5. Behandeling van de diverse verslagen over 2019:
-Algemeen jaarverslag
– Financieel jaarverslag
– Verslag kascontrole commissie
– Technisch jaarverslag Recreatiesport commissie
– Technisch jaarverslag Wedstrijdsport commissie
6. Benoeming leden kascontrole commissie.
7. Behandeling van de begroting en vaststelling van compensatie.
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag.
10. Sluiting van de vergadering.

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken zijn opvraagbaar bij secretaris@kdosport.nl vanaf maandag 22 Juni 2020

Graag tot ziens op vrijdagavond 3 Juli!
Namens het bestuur,
Eric van Es
Secretaris KDO Sport

Categorieën: Geen Categorie

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *