Aan de leden van KDO sport,

Afgelopen zondag maakte de overheid bekend dat in ieder geval t/m 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten kunnen  plaatsvinden.

KDO-sport Hellevoetsluis volgt de ontwikkelingen nauwlettend en houdt zich aan de afgekondigde maatregelen van het kabinet en RIVM, hierdoor hebben wij onze deuren moeten sluiten en de trainingen stil moeten leggen.

Helaas heeft deze sluiting financieel een aantal consequenties voor onze vereniging.

Zaalhuren, administratiekosten, huurkosten voor de foyer, salarissen van trainers en bondscontributie zijn kosten die op dit moment betaald moeten worden uit de kas van de vereniging.

Afgelopen jaren heeft KDO Sport mede vanwege crisis een gematigde financiële koers gevaren met gematigde verhogingen van contributie voor de sporters vanuit de gedachte dat wij ook de mensen die minder te besteden hebben een betaalbare sport willen blijven aanbieden.

Om continuïteit van de vereniging te borgen is het belangrijk dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. Om alle doorlopende kosten te kunnen voldoen is het daarom essentieel dat onze inkomsten doorgaan.

Daarom  zal KDO Sport door moeten gaan met het innen van contributie, uiteraard hopende de trainingen spoedig weer op te kunnen pakken.

Wij vertrouwen op de maatregelen van overheid en specialisten zodat ook KDO-Sport haar trainingen weer kan vervolgen. Mocht deze situatie veel langer aanhouden dan verwacht zullen wij ons beraden over de gevolgen voor onze vereniging.

Verder heeft de KNGU aangekondigd alle wedstrijden tot juli te annuleren.

Voor de sporters van KDO-Sport betekent dit dat alle wedstrijden waarvoor ingeschreven is komen te vervallen.

De KNGU geeft aan dat voor alle wedstrijden na 8 Maart geldt dat er geen wedstrijdgeld zal worden afgeschreven.

Deze wedstrijdgelden zullen dus niet worden verrekend door KDO Sport aan de sporters.

Het bestuur en het technische kader doen alles wat mogelijk is om KDO-Sport Hellevoetsluis draaiende te houden en ervoor te zorgen dat de vereniging deze crisis te boven komt.

Daarbij vragen wij u om uw hulp en uw begrip voor de ontstane situatie en de maatregelen die wij als bestuur moeten nemen.

We hopen snel weer te kunnen starten met de trainingen. 

Tot dan, zorg voor elkaar in deze moeilijke tijd en blijf gezond.

Sportieve groeten,

Namens het bestuur van KDO-Sport Hellevoetsluis,

Willem Nanuru

Voorzitter

Categorieën: Geen Categorie

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *