Geachte Leden en ouders van de jeugdleden

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering  van  KDO-Sport. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 22 maart 2019  in ons clubhuis de KDO-Foyer, Plataanlaan 4, te Hellevoetsluis.

Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

AGENDA

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter.

 

 1. Bespreking van de notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 23 Maart 2018

 

 1. Ingekomen stukken betrekking hebbende op deze vergadering.

 

 1. Mededelingen.

 

 1. Behandeling van de diverse verslagen over 2018:
  • Algemeen jaarverslag
  • Financieel jaarverslag
  • Verslag kascontrole commissie
  • Technisch jaarverslag Recreatiesport commissie
  • Technisch jaarverslag Wedstrijdsport commissie

 

 1. Benoeming leden kascontrole commissie.

 

 1. Behandeling van de begroting en vaststelling van de contributies ingaande 1 april 2019.

 

 

 1. Bestuursverkiezing

 

 

 1.   Rondvraag.

 

 1. Sluiting van de vergadering.

 

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf 01 maart

ter inzage in de KDO-Foyer of kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd.

Ook worden ze bij aanvang van de vergadering uitgereikt.

 

Graag tot ziens op vrijdagavond 22  maart !

 

Namens het bestuur,

Willem Nanuru,  voorzitter

Categorieën: Geen categorie

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *